Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

Beskrivning

Den här guiden beskriver hur användare uppdaterar befintliga ärendemallar i Bitnet. Ärendemallarna behöver uppdateras om byrån gjort ändringar gällande artiklar, transporter och varningar. Det kan exempelvis vara att man ändrat priset på en artikel eller lagt till en ny transport eller varning. 

Viktigt
 1. Användaren behöver administrationsrättigheter för att ändra i ärendemallen. 

Hantering 

 1. Gå till Administration > Ärendemallar 
 2. Klicka på ärendemallen som ska ändras
 3. Gör ändringarna genom att klicka på Artiklar, Transporter och Varningar
 4. Klicka sedan på knappen Spara ändringar 

Gå till administration > ärendemallar 


Genomför ändringarna, klicka sedan på spara ändringar 

  • Related Articles

  • Nytt pris på artiklar följer inte med på fakturan

   Beskrivning Användare har ändrat pris på artiklar i artikelregistret, men dessa följer inte med på fakturan. Det beror på att byrån har en fast ärendemall med artiklar, vilket betyder att artikeln behöver raderas och läggas in på nytt i ärendemallen ...
  • Ändra namn på utskrift i Bitnet

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare ändrar namn på utskrifter i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Hantering Gå till Administration > Utskrifter Hitta ...
  • Användare kan inte göra ändringar på transporter

   Beskrivning Följ denna guide om användare inte kan göra ändringar på eller spara transporter i Bitnet. Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan. Hantering 1. Gå till Administration > Administration > Användare 2. Hitta ...
  • Ändra lösenord i Bitnet

   Beskrivning Guiden beskriver hur användare ändrar sitt lösenord i Bitnet. Hantering Gå till Administration > Byt lösenord Fyll sedan i nuvarande lösenord, därefter det nya lösenordet. Upprepa det nya lösenordet. Klicka på Spara Klart! Gå till ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...