Nytt pris på artiklar följer inte med på fakturan

Nytt pris på artiklar följer inte med på fakturan

Beskrivning 

Användare har ändrat pris på artiklar i artikelregistret, men dessa följer inte med på fakturan. Det beror på att byrån har en fast ärendemall med artiklar, vilket betyder att artikeln behöver raderas och läggas in på nytt i ärendemallen för att priset ska uppdateras. 

 

Viktigt
 1. För att ändra detta behöver man ha administratörsrättigheter i Bitnet. 

 

 Hantering   

  1. Gå till administration > ärendemallar
  2. Klicka på ärendemallen det gäller
  3. Klicka på papperskorgen för de artiklar som har ändrats
  4. Klicka sedan på 
  Lägg till ny och lägg in de artiklar som har fått ett nytt pris


Redigera ärendemall i Bitnet. 

  • Related Articles

  • Skapa ärendemallar

   Beskrivning Via ärendemallarna kan ni administrera de mallar som används när man lägger upp ett nytt ärende. Dessa mallar bestämmer vilka artiklar och varningar som läggs till per standard när man skapar ett nytt ärende. Hantering  1. Gå till ...
  • Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare uppdaterar befintliga ärendemallar i Bitnet. Ärendemallarna behöver uppdateras om byrån gjort ändringar gällande artiklar, transporter och varningar. Det kan exempelvis vara att man ändrat priset på ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Makulera faktura

   Beskrivning Följ denna guide om du som användare vill makulera en faktura i Bitnet.  Hantering  I menyn till vänster, klicka på Ekonomi > Visa fakturor Hitta fakturan det gäller, klicka på den och välj sedan Visa info Klicka på knappen Makulera ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur användare får ett nytt lösenord.  ​ Viktigt att veta   Administratören på byrån kan ta fram ett nytt lösenord till användaren genom att gå till administration > administration > användare. Klicka sedan på ...