Lägga in inloggningsuppgifter för Verified på användare i Bitnet

Lägga in inloggningsuppgifter för Verified på användare i Bitnet

Beskrivning

Guiden beskriver hur tjänsten Verified aktiveras på enskild användare.

Viktigt
 1. För att tjänsten ska fungera i Bitnet så behöver byrån ha tecknat ett avtal med Verified
 2. Tjänsten behöver aktiveras på byrånivå via administration > Bitnetfunktioner > Verified
 3. Användare med administratörsrättigheter kan lägga in tjänsten på enskilda användare, se hantering nedan
Hantering 
För användare
 1. Gå till administration > administration > Mina uppg.
 2. Klicka på knappen Inloggningsuppgifter - Integrationer
 3. Fyll i e-post och lösenord till Verified
 4. Kontrollera att inloggningsuppgifterna är korrekta genom att klicka på knappen Testa inloggning
 5. Om uppgifterna är korrekta, klicka på spara
 6. Är inloggningsuppgifterna inkorrekta, kontakta Verified
För administratörer
 1. Gå till administration > administration > användare
 2. Klicka sedan på användaren i listan
 3. Klicka på knappen Inloggningsuppgifter - Integrationer
 4. Fyll i e-post och lösenord till Verified
 5. Kontrollera att inloggningsuppgifterna är korrekta genom att klicka på knappen Testa inloggning
 6. Om uppgifterna är korrekta, klicka på spara
 7. Är inloggningsuppgifterna inkorrekta, kontakta Verified

Klicka på administration > administration > Inloggningsuppgifter - Integrationer

Fyll i e-post och lösenord till Verified


  • Related Articles

  • Ändra e-post på användare

   Beskrivning Guiden beskriver hur enskild användare samt användare med administratörsrättigheter ändrar e-postadress i Bitnet.  Hantering  Som enskild användare, gör följande:  Gå till administration > administration > mina uppg.  Ändra e-post i rutan ...
  • Skapa en ny användare i Bitnet

    Beskrivning  Följ denna guide om en ny användare ska läggas till i Bitnet.  Viktigt Administratörer på byrån kan lägga in en ny användare.     Hantering    I menyn till vänster klicka på administration > administration > fliken Användare. Klicka ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur en användare får ett nytt lösenord. Nytt lösenord kan fås via startsidan (se hantering) eller via den användare som har administratörsrättigheter på byrån (se viktigt).  Viktigt Administratören på byrån kan ta ...
  • Lägga till varning på ett begravningsärende

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur du som användare lägger in en varning på ett enskilt ärende.    Hantering 1. Gå in på fliken varningar i begravningsärendet det gäller 2. Klicka på den gröna knappen som har namnet Lägg till 3. Välj varningen ...
  • Administrera rättigheter på användare

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur administratörer i Bitnet administrerar andra användares rättigheter.  Viktigt Den som ändrar rättigheterna i Bitnet behöver vara administratör.    Hantering    Till vänster i menyn, gå till administration > ...