Kan inte ändra radhöjd i kalendern

Kan inte ändra radhöjd i kalendern

Beskrivning

Följ denna guide om radhöjden inte kan ändras i kalendern. 


Hantering 

  1. Gå till kalendervisningsalternativ

  2. Bocka ur Visa kalenderhändelser vertikalt 


Bocka ur Visa kalenderhändelse vertikalt 
  • Related Articles

  • Användare kan inte se andra användare i kalendern

   Beskrivning  Användare kan inte se andra användare i kalendern. Detta beror troligtvis på att en ny användare har lagts till, nya användare läggs inte till i kalendern per automatik.    Viktigt Detta behöver göras varje gång en ny användare läggs ...
  • Användare kan inte skapa händelse i kalendern

   Beskrivning   En användare kan inte lägga till händelse i Bitnet-kalendern.  Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan.  Hantering    1. Gå till administration > administration > användare 2. Hitta användaren i listan, klicka på ...
  • Användare kan inte göra ändringar på transporter

   Beskrivning   Följ denna guide om användare inte kan göra ändringar på eller spara transporter i Bitnet.  Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan.  Hantering    1. Gå till administration > administration > användare 2. Hitta ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Ändra uppgifter på byrå

   Beskrivning Denna guide beskriver hur byrån ändrar sina uppgifter så som exempelvis adress, telefonnummer, hemsida, bankgiro och så vidare.   Viktigt Den som genomför ändringarna behöver ha administratörsrättigheter i Bitnet.  Om exempelvis adressen ...