Kan inte ändra radhöjd i kalendern

Kan inte ändra radhöjd i kalendern

Beskrivning

Följ denna guide om radhöjden inte kan ändras i kalendern. 


Hantering 

  1. Gå till kalendervisningsalternativ

  2. Bocka ur Visa kalenderhändelser vertikalt 


Bocka ur Visa kalenderhändelse vertikalt 
  • Related Articles

  • Användare kan inte se andra användare i kalendern

   Beskrivning Användare kan inte se andra användare i kalendern. Detta beror troligtvis på att en ny användare har lagts till, nya användare läggs inte till i kalendern per automatik. Viktigt Detta behöver göras varje gång en ny användare läggs till på ...
  • Användare kan inte skapa händelse i kalendern

   Beskrivning En användare kan inte lägga till händelse i Bitnet-kalendern. Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan. Hantering 1. Gå till Administration > Administration > Användare 2. Hitta användaren i listan, klicka på namnet ...
  • Användare kan inte göra ändringar på transporter

   Beskrivning Följ denna guide om användare inte kan göra ändringar på eller spara transporter i Bitnet. Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan. Hantering 1. Gå till Administration > Administration > Användare 2. Hitta ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare uppdaterar befintliga ärendemallar i Bitnet. Ärendemallarna behöver uppdateras om byrån gjort ändringar gällande artiklar, transporter och varningar. Det kan exempelvis vara att man ändrat priset på ...