Hitta användarnamn

Hitta användarnamn

Beskrivning

Guiden beskriver hur administratör på byrån hittar vilket användarnamn en användare har i Bitnet.

Viktigt!
 1. Endast den som har administratörsrättigheter i Bitnet kan se användares Loginnamn.
 2. Bitnet-supporten ger aldrig ut någon information om användares inloggningsuppgifter, endast administratör på byrån kan ge ut information till användare.
Hantering 
 1. Gå till Administration > Administration > Användare
 2. Hitta användaren i listan, klickaanvändaren
 3. Klicka sedan på knappen Administrera rättigheter
 4. Användarnamnet hittar du i rutan Loginnamn

Klicka på namnet för användaren


Klicka på Administrera rättigheter


Loginnamnet visar användarnamnet

  • Related Articles

  • Hitta användarnamn och lösenord som sparats i webbläsaren

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare hittar användarnamn samt lösenord som sparats i webbläsaren. Hantering Google Chrome 1. Klicka på menyknappen (tre prickar) högst upp i webbläsaren 2. Välj Inställningar 3. Klicka sedan på Autofyll 4. ...
  • Aktivera koppling till Timecut

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare aktiverar kopplingen till Timecut i Bitnet. Tips! Nedan hantering kan även följas om användare behöver ändra sitt användarnamn och lösenord Hantering Användare Gå till Administration > Administration > ...
  • Finn brukernavn og passord som er lagret i nettleseren

   Beskrivelse Denne veiledning beskriver hvordan brukere finner brukernavn og passord som er lagret i nettleseren. Ledselse Google Chrome 1. Klikk på menyknappen (tre prikker) i øvre høyre hjørne 2. Velge Innstillinger 3. Klikk deretter på Autofyll 4. ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare får ett nytt lösenord. Viktigt att veta Administratören på byrån kan ta fram ett nytt lösenord till användaren genom att gå till administration > administration > användare. Klicka sedan på hänglåset ...
  • Fältkoder i Bitnet

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare hittar fältkoderna i Bitnet. Fältkoderna hämtar in information på blanketter och andra utskrifter. För mer information om hur användare själva skapar blanketter, kontakta support@bitnet.nu. Viktigt ...