Hitta användarnamn

Hitta användarnamn

Beskrivning

Guiden beskriver hur administratör på byrån hittar vilket användarnamn en användare har i Bitnet.

Viktigt!
 1. Endast den som har administratörsrättigheter i Bitnet kan se användares Loginnamn.
 2. Bitnet-supporten ger aldrig ut någon information om användares inloggningsuppgifter, endast administratör på byrån kan ge ut information till användare.
Hantering 
 1. Gå till Administration > Administration > Användare
 2. Hitta användaren i listan, klickaanvändaren
 3. Klicka sedan på knappen Administrera rättigheter
 4. Användarnamnet hittar du i rutan Loginnamn

Klicka på namnet för användaren


Klicka på Administrera rättigheter


Loginnamnet visar användarnamnet

  • Related Articles

  • Aktivera koppling till Timecut

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare aktiverar kopplingen till Timecut i Bitnet.  Tips!  Nedan hantering kan även följas om användare behöver ändra sitt användarnamn och lösenord Hantering  Användare Gå till Administration > Administration ...
  • Skapa en ny användare i Bitnet

    Beskrivning  En ny användare ska läggas in i Bitnet.     Viktigt Administratörer på byrån kan lägga in en ny användare.     Hantering    1. I menyn till vänster klicka på administration > administration > fliken Användare. Klicka sedan på knappen Ny ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur användare får ett nytt lösenord.  ​ Viktigt att veta   Administratören på byrån kan ta fram ett nytt lösenord till användaren genom att gå till administration > administration > användare. Klicka sedan på ...
  • Fältkoder i Bitnet

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare hittar fältkoderna i Bitnet. Fältkoderna hämtar in information på blanketter och andra utskrifter. För mer information om hur användare själva skapar blanketter, kontakta support@bitnet.nu.  Viktigt ...
  • Administrera urnor

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare lägger urnor som valbara i Bitnet. Guiden beskriver hur namn, pris och beställningspunkt läggs in.  Hantering  Gå till Administration > Administration > Urnor Hitta er leverantör i listan, ...