Videomöte/telefonmöte som kalendertyp

Videomöte/telefonmöte som kalendertyp

Beskrivning  

Byrån kan nu lägga in två nya sätt att boka möte på - telefonmöte och videomöte. Dessa två olika mötestyper kommer att synas i kalendern under förkortningarna TM (telefonmöte) och VM (videomöte). I begravningsärendet kommer man kunna se vald mötestyp under fliken Beställare


Telefonmöte och videomöte går att lägga in i ärendeguiden men också i begravningsärendet. I ärendeguiden väljer du vilken typ av möte det ska vara under fliken Beställare. Har du redan skapat begravningsärendet så väljer du mötestyp under fliken Beställare och knappen Lägg till nytt möte

 Hantering 
För att lägga till Videomöte och telefonmöte som alternativ, gör följande:  

  1. Gå till Administration > Administration > Ärendetyp

  3. Klicka på Lägg till Videomöte
  4. Välj färg som ska visas i kalender, klicka Spara
  5. Upprepa för att lägga till Telefonmöte  • Related Articles

  • Aktivera basärende

   Beskrivning När du skapar ett nytt juridikärende i Bitnet så kan du välja om ärendet ska vara ett basärende eller ett standardärende. Basärende är ett ärende som endast innehåller en grupp (exempelvis testamente) och där faktureringskostnaden ...
  • Aktivera Interflora på byrån samt på florist

   Beskrivning När en blombeställning inkommer till ett begravningsärende från Familjesidan eller Minnesrummet så väljer Interflora automatiskt en närliggande florist som hanterar beställningen. Guiden beskriver hur byrån aktiverar Interflora samt ...
  • Aktivera och skicka e-faktura till avtalskunder

   Beskrivning Guiden beskriver hur byrån kommer igång med funktionen Peppol Bis, det vill säga skicka e-faktura till avtalskunder via Bitnet. Följ stegen nedan för att aktivera tjänsten. Vikigt Du behöver ha administratörsrättigheter för att aktivera ...
  • Aktivera statistikrättigheten i Bitnet

   Beskrivning Denna guide beskriver hur statistiken aktiveras på en användare i Bitnet. Tidigare var statistiken tillgänglig för alla användare, men nu ligger den som en separat rättighet. Viktigt Användaren behöver ha administratörsrättigheter i ...
  • Aktivera koppling till Fortnox

   Beskrivning Guiden beskriver hur administratör på byrån aktiverar kopplingen till ekonomisystemet Fortnox. Genom att koppla Bitnet till Fortnox så flyttas era fakturor automatiskt till Fortnox så snart det skapas i Bitnet. Fakturorna är då klara och ...