Användare kan inte se andra användare i kalendern

Användare kan inte se andra användare i kalendern

Beskrivning 

Användare kan inte se andra användare i kalendern. Detta beror troligtvis på att en ny användare har lagts till, nya användare läggs inte till i kalendern per automatik. 

 

Viktigt
 • Detta behöver göras varje gång en ny användare läggs till på byrån. 

 Hantering  

  1. Klicka på kalenderkalenderpersonal
  2. I rullistan vid 
  personal kryssar du i vilka användare som ska synas i kalendern


I rullistan Personal väljer du vilka användare som ska synas i kalendern 
  • Related Articles

  • Skapa en ny användare i Bitnet

    Beskrivning  Följ denna guide om en ny användare ska läggas till i Bitnet.  Viktigt Administratörer på byrån kan lägga in en ny användare.     Hantering    I menyn till vänster klicka på administration > administration > fliken Användare. Klicka ...
  • Användare kan inte skapa händelse i kalendern

   Beskrivning   En användare kan inte lägga till händelse i Bitnet-kalendern.  Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan.  Hantering    1. Gå till administration > administration > användare 2. Hitta användaren i listan, klicka på ...
  • Kan inte ändra radhöjd i kalendern

   Beskrivning Följ denna guide om radhöjden inte kan ändras i kalendern.  ​ Hantering  1. Gå till kalender > visningsalternativ 2. Bocka ur Visa kalenderhändelser vertikalt  Bocka ur Visa kalenderhändelse vertikalt 
  • Användare kan inte göra ändringar på transporter

   Beskrivning   Följ denna guide om användare inte kan göra ändringar på eller spara transporter i Bitnet.  Viktigt Endast administratör på byrån kan göra ändringen nedan.  Hantering    1. Gå till administration > administration > användare 2. Hitta ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur en användare får ett nytt lösenord. Nytt lösenord kan fås via startsidan (se hantering) eller via den användare som har administratörsrättigheter på byrån (se viktigt).  Viktigt Administratören på byrån kan ta ...