Lägga in standardartikel

Lägga in standardartikel

Beskrivning

Denna guide beskriver hur du som har administratörs rättigheter i Bitnet administrerar artiklarna och väljer vilka som ska finnas med som standard på ett nytt begravningsärende. 


Viktigt
Användaren behöver ha administratörsrättigheter i Bitnet för att kunna genomföra ändringarna. 

Hantering 

 1. Gå till Administration > Administration > Artiklar
 2. Hitta artikeln det gäller i registret
 3. Kryssa i rutan framför artikeln
 4. Klart! Artikeln läggs nu in som standard på nya begravningsärenden


  Steg-för-steg hur användare lägger in artikeln som standard
      
      Artikeln är nu en standardartikel

  • Related Articles

  • Lägga in ny artikel

   Beskrivning Guiden beskriver hur administratör på byrån lägger in en ny artikel i artikelregistret.  Viktigt! Endast den som har administratörsrättigheter i Bitnet kan lägga in nya artiklar.  Bitnet kan inte hjälpa till med vilket konto och moms ...
  • Nytt pris på artiklar följer inte med på fakturan

   Beskrivning  Användare har ändrat pris på artiklar i artikelregistret, men dessa följer inte med på fakturan. Det beror på att byrån har en fast ärendemall med artiklar, vilket betyder att artikeln behöver raderas och läggas in på nytt i ärendemallen ...
  • Lägga till varning på ett begravningsärende

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur du som användare lägger in en varning på ett enskilt ärende.    Hantering 1. Gå in på fliken varningar i begravningsärendet det gäller 2. Klicka på den gröna knappen som har namnet Lägg till 3. Välj varningen ...
  • Lägga in ny varning

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare lägger till en ny varning i Bitnet. Här administrerar ni även på vilken flik varningen ska synas samt i vilka ärenden.  Viktigt Du som har administratörsrättigheter i Bitnet kan lägga till nya varningar ...
  • Lägga till florist

   Beskrivning Denna guide beskriver hur byråer går tillväga för att lägga in en ny florist i Bitnet.  Tips!  För att beställningarna ska gå iväg via e-post behöver ni fylla i e-post samt klicka i att statusuppdateringen ska skickas via e-post ...