Ändra pris på artikel

Ändra pris på artikel

Beskrivning 

Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet.


Viktigt
 1. För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet
 2. Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen sparas, Bitnet ansvarar inte för eventuella fel. 
 

 Hantering   

 1. Gå till Administration > Administration > Artiklar 
 2. Klicka sedan på artikeln vars pris ska ändras 
 3. Ändra priset i rutan för Pris, klicka sedan Spara

Klicka på artikeln vars pris ska ändras


Ändra priset, klicka sedan på spara

  • Related Articles

  • Lägga in ny artikel

   Beskrivning Guiden beskriver hur administratör på byrån lägger in en ny artikel i artikelregistret.  Viktigt! Endast den som har administratörsrättigheter i Bitnet kan lägga in nya artiklar.  Bitnet kan inte hjälpa till med vilket konto och moms ...
  • Nytt pris på artiklar följer inte med på fakturan

   Beskrivning  Användare har ändrat pris på artiklar i artikelregistret, men dessa följer inte med på fakturan. Det beror på att byrån har en fast ärendemall med artiklar, vilket betyder att artikeln behöver raderas och läggas in på nytt i ärendemallen ...
  • Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare uppdaterar befintliga ärendemallar i Bitnet. Ärendemallarna behöver uppdateras om byrån gjort ändringar gällande artiklar, transporter och varningar. Det kan exempelvis vara att man ändrat priset på ...
  • Ändra lösenord i Bitnet

   Beskrivning Guiden beskriver hur användare ändrar sitt lösenord i Bitnet. Hantering  Gå till Administration > Byt lösenord Fyll sedan i nuvarande lösenord, därefter det nya lösenordet. Upprepa det nya lösenordet. Klicka på Spara Klart! Gå till ...
  • Ändra namn på utskrift i Bitnet

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar namn på utskrifter i Bitnet.  Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet    Hantering    Gå till Administration > Utskrifter ...