Ändra namn på utskrift i Bitnet

Ändra namn på utskrift i Bitnet

Beskrivning 

Denna guide beskriver hur användare ändrar namn på utskrifter i Bitnet. 


Viktigt
 1. För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet
 

 Hantering   

 1. Gå till administration > utskrifter
 2. Hitta utskriften där namnet ska ändras
 3. Klicka på det nuvarande namnet och korrigera texten i kolumnen namn 
 4. Klicka sedan på knappen uppdatera

Klicka på administration > utskrifter 


Hitta utskriften som ska ändra namn, klicka sedan på nuvarande namn


Ändra texten vi kolumnen namn, klicka sedan på uppdatera

  • Related Articles

  • Radera utskrifter i Bitnet

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare raderar utskrifter i Bitnet.  Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet När ett dokument har raderats går det inte att få tillbaka  ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Ändra uppgifter på byrå

   Beskrivning Denna guide beskriver hur byrån ändrar sina uppgifter så som exempelvis adress, telefonnummer, hemsida, bankgiro och så vidare.   Viktigt Den som genomför ändringarna behöver ha administratörsrättigheter i Bitnet.  Om exempelvis adressen ...
  • Administrera rättigheter på användare

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur administratörer i Bitnet administrerar andra användares rättigheter.  Viktigt Den som ändrar rättigheterna i Bitnet behöver vara administratör.    Hantering    Till vänster i menyn, gå till administration > ...
  • Ändra till Bitnet 2.0

   Beskrivning  En användare vill ändra till Bitnet 2.0 Viktigt Du som har administratörsrättigheter I Bitnet kan ändra så att användare får Bitnet 2.0    Hantering    1. Gå till administration > administration > användare 2. Hitta användaren i listan, ...