Ändra e-postsignatur på användare

Ändra e-postsignatur på användare

Beskrivning

Guiden beskriver hur enskild användare samt användare med administratörsrättigheter ändrar e-postsignatur i Bitnet. 

Hantering 

Som enskild användare, gör följande: 
 1. Gå till Administration > Administration > Mina uppg. > Ändra e-postsignatur 
 2. Ändra signaturen med hjälp av kod-taggarna. Du fyller i kod-taggarna i rutan "signatur"
 3. Klicka Spara 


  Följ stegen och klicka sedan på "ändra e-postsignatur "

Fyll i kod-taggarna för den information du önskar, klicka sedan på "spara"

Användare med administratörsrättighet som ska ändra e-postsignatur på annan användare: 
 1. Gå till Administration > Administration > Användare
 2. Klicka på Användaren vars e-postsignatur ska ändras 
 3. Klicka sedan på "Ändra e-postsignatur"
 4. Ändra signaturen med hjälp av kod-taggarna. Du fyller i kod-taggarna i rutan "signatur"
 5. Klicka Spara 

Följ stegen och klicka sedan på användaren vars e-postsignatur ska ändras


Fyll i kod-taggarna för den information du önskar, klicka sedan på "spara"


  • Related Articles

  • Ändra e-post på användare

   Beskrivning Guiden beskriver hur enskild användare samt användare med administratörsrättigheter ändrar e-postadress i Bitnet.  Hantering  Som enskild användare, gör följande:  Gå till Administration > Administration > Mina uppg.  Ändra e-post i rutan ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Användare kan inte se andra användare i kalendern

   Beskrivning  Användare kan inte se andra användare i kalendern. Detta beror troligtvis på att en ny användare har lagts till, nya användare läggs inte till i kalendern per automatik.    Viktigt Detta behöver göras varje gång en ny användare läggs ...
  • Ändra lösenord i Bitnet

   Beskrivning Guiden beskriver hur användare ändrar sitt lösenord i Bitnet. Hantering  Gå till Administration > Byt lösenord Fyll sedan i nuvarande lösenord, därefter det nya lösenordet. Upprepa det nya lösenordet. Klicka på Spara Klart! Gå till ...
  • Aktivera och skicka e-faktura till avtalskunder

   Beskrivning  Guiden beskriver hur byrån kommer igång med funktionen Peppol Bis, det vill säga skicka e-faktura till avtalskunder via Bitnet. Följ stegen nedan för att aktivera tjänsten.   Vikigt Du behöver ha administratörsrättigheter för att ...