Ändra e-post på användare

Ändra e-post på användare

Beskrivning

Guiden beskriver hur enskild användare samt användare med administratörsrättigheter ändrar e-postadress i Bitnet. 

Hantering 

Som enskild användare, gör följande: 
 1. Gå till administration > administration > mina uppg. 
 2. Ändra e-post i rutan för e-post
 3. Klicka spara 


  Gå till administration > administration > mina uppg. 


  Ändra sedan e-postadressen, glöm inte att klicka på spara 
Användare med administratörsrättighet som ska ändra e-postadress på annan användare: 
 1. Gå till administration > administration > användare
 2. Klicka på användaren vars e-postadress ska ändras 
 3. Ändra e-post i rutan för e-post
 4. Klicka spara 

  Gå till administration > administration > användare, klicka på användaren


  Ändra e-postadressen, klicka sedan på knappen "spara"


  • Related Articles

  • Ändra uppgifter på byrå

   Beskrivning Denna guide beskriver hur byrån ändrar sina uppgifter så som exempelvis adress, telefonnummer, hemsida, bankgiro och så vidare.   Viktigt Den som genomför ändringarna behöver ha administratörsrättigheter i Bitnet.  Om exempelvis adressen ...
  • Skicka blombeställningar via e-post

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare lägger till e-postadress på en florist och hur användare kan skicka blombeställningar via e-post till floristen.  Hantering  För att aktivera funktionen, gör följande steg:  Gå till administration > ...
  • Skapa en ny användare i Bitnet

    Beskrivning  Följ denna guide om en ny användare ska läggas till i Bitnet.  Viktigt Administratörer på byrån kan lägga in en ny användare.     Hantering    I menyn till vänster klicka på administration > administration > fliken Användare. Klicka ...
  • Användare behöver nytt lösenord

   Beskrivning   Denna guide beskriver hur en användare får ett nytt lösenord. Nytt lösenord kan fås via startsidan (se hantering) eller via den användare som har administratörsrättigheter på byrån (se viktigt).  Viktigt Administratören på byrån kan ta ...
  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning  Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...