Ändra uppgifter på byrå

Ändra uppgifter på byrå

Beskrivning

Denna guide beskriver hur byrån ändrar sina uppgifter så som exempelvis adress, telefonnummer, hemsida, bankgiro och så vidare.  


Viktigt
 1. Den som genomför ändringarna behöver ha administratörsrättigheter i Bitnet. 
 2. Om exempelvis adressen ändras är det viktigt att man kontrollerar att ändringen aktiveras på blanketter, om inte - kontakta support@bitnet.nu så hjälper vi er 

Hantering 

 1. Gå till Administration > Administration > Byrådet. 
 2. Gör byråändringen 
 3. Klicka sedan på Spara 

I denna vy genomför byrån ändringarna 

  • Related Articles

  • Ändra pris på artikel

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare ändrar priset på en artikel i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Kontrollera att ändringarna är rätt innan korrigeringen ...
  • Ändra lösenord i Bitnet

   Beskrivning Guiden beskriver hur användare ändrar sitt lösenord i Bitnet. Hantering Gå till Administration > Byt lösenord Fyll sedan i nuvarande lösenord, därefter det nya lösenordet. Upprepa det nya lösenordet. Klicka på Spara Klart! Gå till ...
  • Ändra namn på utskrift i Bitnet

   Beskrivning Denna guide beskriver hur användare ändrar namn på utskrifter i Bitnet. Viktigt För kunna genomföra åtgärden i hanteringen behöver användaren ha administratörsrättigheter i Bitnet Hantering Gå till Administration > Utskrifter Hitta ...
  • Ändra e-post på användare

   Beskrivning Guiden beskriver hur enskild användare samt användare med administratörsrättigheter ändrar e-postadress i Bitnet. Hantering Som enskild användare, gör följande: Gå till Administration > Administration > Mina uppg. Ändra e-post i rutan för ...
  • Uppdatera och ändra befintlig ärendemall

   Beskrivning Den här guiden beskriver hur användare uppdaterar befintliga ärendemallar i Bitnet. Ärendemallarna behöver uppdateras om byrån gjort ändringar gällande artiklar, transporter och varningar. Det kan exempelvis vara att man ändrat priset på ...